We use cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements of Protectiongroup.dk. By clicking further on Protectiongroup.dk you agree to our use of cookies.

Beskyttelsesnivå for skudd- og stikksikre vester

Noen innledende ord

En beskyttelsesvest er designet tilå beskytte imot forskjellige angrep. De blir laget til å stoppe forskjellige trusler som skudd, kniver og syler eller en kombinasjon av de tre.

Skuddsikre vester brukes i dag iblant mange, både private og yrkesfaglige, da skuddepisoder dessverre kan forekomme selv hos dem som ikke ønsker det. Denne guiden vil komme nærmere inn på de enkelte beskyttelsesnivåer slik du vet hvilket beskyttelsesnivået du skal velge ved kjøp av en skuddsikker eller stikksikker vest.

Hvilket beskyttelsesnivå skal du ha?

Det finnes flere forskjellige beskyttelsesnivåer, som varierer fra land til land ut fra landenes standarder. De to mest kjente og brukte standardene er US National Institute of Justice (NIJ) og UK Home Office Scientific Development Branch (HOSDB). Disse to ”standardene” er de mest brukte innenfor ballistiske og stikksikre vester og i Norge brukes hovedsakelig NIJ.

NIJ og HOSDB arbeider ofte sammenmed de samme testmetoder av vester. De bruker tre standarder som omfatter følgende; Skuddsikker (ballistisk), stikksikker (stikksikker) og Spike (Spisse gjenstander). Det er viktig å forstå at en beskyttelsesvest KUN stopper de ting den er designet til. Eksempelvis stopper en skuddsikker vest ikke kniver og omvendt vil ikke en stikksikker vest kunne stoppe skudd.

Man anser NIJ for å være den ledende innenfor tester av skuddsikre vester og HOSDB for å være lederen innenfor testing av stikk/spike vester. Begge standarder viser akkurat den styrke som vestene kan motstå. Bare fordi en vest er skuddsikker betyr det ikke nødvendigvis at den kan stoppe alle prosjektiler. Dette kommer an på hvilket skuddsikkert nivå vesten har eller omvendt hvilket stikksikkert nivå vesten har. Desto høyere nivå man velger, jo flere trusler kan vesten beskytte imot.

Beskyttelsesnivå for skuddsikker vest

Når man skal kjøpe en beskyttelsesvest er det viktig å gå etter hva du faktisk har bruk for og ikke kun gå etter det høyeste beskyttelsesnivået. Høyere nivåer betyr flere lag med kevlar i din skuddsikre vest og dermed er det også mer vekt man skal bære rundt på.

NIJ har laget følgende beskyttelsesgrupper for skuddsikre vester:

Man tester en skuddsikker vest på to måter innenfor hvert beskyttelsesnivå. Dette gjøres etter den nyeste standard innen testing av skuddsikre vester; NIJ standard 0101.06.

1.    Man tester den skuddsikre vesten når den er helt ny og ubrukt (new and unworn).

2.    Man tester den under spesifikke forhold, herunder om den kan holde til å bli bøyd, tåle forskjellige temperaturer, fukt osv. (conditioned)

NIJ IIA (9mm; .40 S&W)

 1. En skuddsikker vest som er ny og ubrukt skal testes med skudd fra en 9 mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), med en masse på 8.0 g (124 gr) og med en fart på 373 m/s +/- 9,1 m/s (1470 ft/s +- 30 ft/s) og med .40 S&W Full Metal jacketed (FMJ) skudd med en masse på 11,7 (180 gr) og med en fart på 325 m/s +/- 9,1 m/s (1430 ft/s +- 30 ft/s).
 2. Vesten blir testet under spesifikke forhold, og skal testes med skudd fra en .357 SIG FMJ FN med en masse på 8,1 g (125 gr) og med en fart på 430 m/s +/- 9,1 m/s (1410 ft/s +/- 30 ft/s) og med et .44 Magnum SJHP skudd med en masse på 15.6 g (240 gr) og en fart på 408 m/s +/- 9,1 m/s (1340 ft/s +/- 30 ft/s).

NIJ II (9 mm; .357Magnum)

 1. En skuddsikker vest i NIJ II som er ny og ubrukt skal testes med et 9 mm FMJ RN skudd med en masse på 8.0 g (124 gr) og med en fart op 398 m/s +/- 9,1 m/s (1305 ft/s +/- 30 ft/s) og med en .357 Magnum Jacketed Soft Point (JSP) skudd med en masse på 10,2 g (158 gr) og en fart på 436 m/s +/- 9,1 m/s (1430 ft/s +/- 30 ft/s).
 2. En skuddsikker vest testet under spesifikke forhold (conditioned) skal testes med et 9 mm FMJ RN skudd med en masse på 8,0 g (124 gr) og en fart på 379 m/s +/- 9,1 m/s (1245 ft/s +/- 30 ft/s) og med en .357 Magnum JSP skudd med en masse på 10,2 g (158 gr) og en fart på 408 m/s +/- 9,1 m/s (1340 ft/s +/- 30 ft/s).

NIJ IIIA (.357 SIG;.44 Magnum)

 1. En skuddsikker vest i NIJ IIIA, som er ny og ubrukt skal testes med et .357 SIG FMJ Flat Nose (FN) skudd med en masse på 8,1 g (125 gr) og med en fart på 448 m/s +/- 9,1 m/s (1470 ft/s +/- 30ft/s) og med et .44 Magnum Semi Jacketed Hollow Point (SJHP) skudd med en masse på 15,6 g (240 gr) og med en fart på 436 m/s +/- 9,1 m/s (1430 ft/s +/- 30 ft/s).
 2. Type IIIA skuddsikker vester som er ”conditioned” skal testes med et .357 SIG FMJ FN skudd med en masse på 8,1 g (125 gr) og med en fart på 430 m/s +/- 9,1 m/s (1410 ft/s +/- 30 ft/s) og med et .44 Magnum SJHP skudd med en masse på 15,6 g (240 gr) og en fart på 408 m/s +/- 9,1 m/s (1340 ft/s +/- 30 ft/s).

Disse tre nivåer, NIJ IIA, II ogIIIA er alle soft armor. Dvs l at de er laget av bløte fibre. Det er disse nivåer man vil se skuddsikre vester komme i.

Hard armor plater, herunder NIJ IIIog IV er laget til å kunne stoppe rifler, og brukes mere eller mindre kun i militæret. Det anbefales alltid å velge en nivå II eller IIIA vest. Dette er de sterkeste nivåer og vil beskytte imot de fleste trusler du vil kunne blive utsatt for. Se vårt utvalg her.

Beskyttelsesnivå for stikksikker vest

En stikksikker vest kommer i tre forskjellige nivåer. For hvert stikksikkert nivå man går opp, vil en vesten kunne klare et større press. Det er forskjell på om en vest er laget til å stoppe nåler / kniver, alt etter hvilket materiale vesten er laget av. Vi har hos Protection Droup Danmark valgt å lage våre stikksikre vester i materialer som er designet til både å stoppe knive, og kanyler og andre spisse gjenstander.

NIJ standard 0115.00 kommer i tre forskjellige nivåer:

 1. NIJ level 1 – Denne type vest stopper stikk med en energi på 24 joules. Man utfører en overtest på vesten på 36 joules
 2. NIJ level 2 – Denne type vest stopper stikk med en energi på 33 joules. Overtesten skal utføres med et press på 50 joules.
 3. NIJ level 3 – Denne type vest er den kraftigste og kan stoppe stikk med en kraft på 43 joules. Her skal det utføres en overtest på 65 joules.

 

Dette laves for både edged blader ogspike. 

For hver level må det første presset,også kaldt E1 ikke penetrere vesten mere end 7 mm. Dette er for å beskytte organer mm.

Ved overtesten (E2) økes presset med50% og kniven eller den spisse gjenstanden må maks penetrere vesten med 20 mm. Overtesten gjøres for at sikre at vesten også kan beskytte imot kraftigere stikk og ikke vil feile ved dette.

HOSDB (britisk institutt) har ogsåderes versjon av dette. Den ligner NIJ veldig og ser sånn her ut:

De samme regler gjelder med at første stikk maks skal penetrere med 7 mm og makstesten maksimum skal penetrere med 20 mm. 

Man bruker to testkniver:

 1. Engineered blade (P1/B) er en kniv som beholder formen etter å ha blitt stukket ned i en trebit. Dvs at den skal kunne beholde den sammen spissen etter gjentagende stikk.
 2. Engineered spike (SP/B) er en spissere og tynnere kniv. Den er 100 mm lang, spissen er 4,5 mm lang og 2 mm bred.

Man tester for KR (knife) og SP(spike) 

KR skal testes med E1 og en overtest (E2), hvor SP kun er med E1. 

Man utfører nøyaktige de sammetestene som NIJ. Vesten kan ha nivåene:

 • KR1+SP1 (KR 1: 24/36 joules og/eller Spike 1: 24 joules)
 • KR2+SP2 (KR 2: 33/50 joules og/eller Spike 2: 33 joules)
 • KR3+SP3 (KR 3: 43/65 joules og/eller Spike 3: 43 joules)

Ingen spikes skal kunne penetrere vesten og skal derfor kunne stoppes! 

Disse er militær standarder, og derforlavet til eksempelvis at kunne stoppe bajonetter. Derfor er KR1+SP1 eller NIJ 1 mere end nok til eksempelvis vakt, sikkerhetspersonale eller dørmenn. Se vårt utvalg her.

Designettil å stoppe SKUDD!

Skuddsikre vester er designet til å stoppe skudd ved å absorbere skuddet når det treffer vesten. Skuddet blir fanget av aramid fibrene som sprer energien ut i vesten, som ved en håndball som stoppes av et nettet i målet. Skuddsikre vester kommer for det meste i disse tre NIJ levels:
 
- NIJ IIa er den "minst" beskyttende vest og er laget til å kunne stoppe de langsomste og minst kraftige patroner som finnes. 
- NIJ II vester er designet til å kunne stoppe skudd fra de mest normale pistoler (9mm 1305 ft/sec og .357MAG 1405 ft/sec).  Se eventuelt skjemaet nedenunder.
- NIJ IIIA skuddsikre vester er designet til å kunne stoppe en .44 Magnum og .357 SIG. 

NIJ har designet standardene sånn at forbrukere kan velge det beskyttelsesnivået de har bruk for. Som minimum vil vi alltid anbefale at man velger NIJ level 2. Dog er materialene så lette i dag at NIJ level 3a nesten alltid brukes. Hos protectiongroup.dk har vi kun NIJ IIIA vester for å kunne sikre deg den best mulige beskyttelse.

NIJ beskyttelsesnivåer for Hard Armor/traumeplater

Hard armor/traumeplater er kun beregnet til områder med høy risiko. Disse platene komme ri både SA (stand alone) og ICW (in conjunction with) hvilket betyr at den ene platen kan stå alene og den andre skal kombineres med en skuddsikker vest. Disse platene er laget til å kunne stoppe patroner fra maskingeværer og rifler (7.62 og .30 kaliber) og plasseres på fronten eller ryggen. Platene kommer typisk i målene 20x25 og 25x30 og har en vekt på 2-4 kg, alt etter materialet de er laget av.

Er en skuddsikker vest også stikksikker?

Nei. Alt for mange tror at når envest er skuddsikker, er den også automatisk stikksikker. Dette er IKKE korrekt antatt. Måten en skuddsikker vest er laget på til å kunne stoppe skudd er helt forskjellige fra måten en stikksikker vest er laget på til å kunne stoppe kniver. En skuddsikker vest er designet sånn at fibrene skal ”fange” skuddet og spre energien ut i resten av vesten. Det kan sammenlignes med den funksjonen et fotballnett har, hvor energien også her blir spredd ut i nettet. En stikksikker vest er laget til å kunne stoppe kniver, flasker eller andre skarpe gjenstander og derfor er også fibrene eller materialet laget annerledes.

Multi-vester – skudd- og stikksikker

Det produserer vester som er lagettil å være både skudd- og stikksikker. Disse blir laget i en ren fibervest som typisk består av enda flere lag Kevlar, Twaron, Dyneema eller Spectra. Hos protectiongroup.dk vil våre skuddsikre vester kunne klare et press på ca 5 joules, og derfor er det ikke nok til å kunne kalle den stikksikker etter standardene. Dette har vi kompensert for ved å utvikle en skuddsikker vest som både er skudd- og stikksikker opp til 36 joules. 36 joules svarer til at man mister 2 kg fra 2 meters høyde, og er det presset som knivbladet vil falle med.


Bildet viser hvilket beskyttelsesnivå de enkelte vestene har. Jo lengre nivå man går opp, jo mer beskyttelse vil man få. For å få beskyttelse mot håndvåpen SKAL man opp på NIJ 3A / IIIA.

En skudd- eller stikksikker vest vilaldri være 100% sikker og skuddsikre vester er IKKE ulovlig.