We use cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements of Protectiongroup.dk. By clicking further on Protectiongroup.dk you agree to our use of cookies.

Er din vest overhodet stikksikker?

Nårer din vest stikksikker? Det kan være vanskelig å vite når standardene står med noen forkortelser man typisk ikke forstår.

Hos Protection Group Danmark bruker vi den amerikanske standard fra National Institue of Justice (NIJ). Det er en prosedyre som skal sikre at beskyttelsesvesten har vært igjennom de riktige testene for å kunne bli godkjent. Denne standarden, samt HOSDB (Britisk standard) er de mest brukte standardene i verden for skudd- og stikksikre vester. Deres testmetoder minner også mye om hverandre, les eventuelt mer om dette her.

Idag vil mange selgere si at en vest er stikksikker og kan stoppe en kniv, uansett om det er en skudd- og stikksikker vest. Men det skal stå klart og tydelig på vesten hva den kan og IKKE kan stoppe. En stikksikker vest er designet til å kunne stoppe en viss kraft (joules) og her skal en stikksikker vest minst kunne stoppe 36 joules (NIJ 1).

 

Stikksikre vester:
En stikksikker vest skal testes etter NIJ 0115.00 standarden, som er standarden for ”Stab Resistance of Personal Body Armor”.
Standarden kommer i NIJ level 1, 2 og 3alt ettersom hvor kraftige stikk vesten skal kunne stoppe. Dette skal stå klart og tydelig på både vestens holder (carrier) og selve panelet inne i vesten.

På det stikksikre panelet skal det stå hvilket nivå vesten beskytter imot. Inne i vesten står det at vesten er Stab-proof level 1 og at vesten KUN er stikksikker etter dette nivået, samt at den er testet etter NIJ standard 0115.00.
Det vil se ut sånn her (Kan variere etter produsenten på den stikksikre vesten):
Skuddsikre vester:
En skuddsikker vest skal testesetter NIJ 101.06 standarden, som er standarden for ”Ballistic Resistance of Body Armor”.
Denne standarden kommer i NIJ IIA, II og IIIA, NIJ IIA, II og IIIA, sistnevnte er den kraftigste skuddsikre vesten man kan få. Dette skal stå på både holderen (carrier) og selve panelet i vesten.

På en skuddsikker vest i NIJ IIA etter standard NIJ 101.06 vil det stå at vesten kun er laget til ballistike trusler og at den IKKE vil beskytte mot skudd fra rifle, kniver og spisse instrumenter (kniver og syler). En slik vest er KUN skuddsikker og IKKE stikksikker.
Merket på en slik skuddsikker vest vil se ut sånn her:Skudd- og stikksikre vester:
For en skudd- og stikksikker vestskal det stå på holderen at denne er etter Standard 0101.06 & 0115.00, altsåden skudd- og stikksikre standarden. En skuddsikker vest som kun er testet etter 0101.06 er IKKE STIKKSIKKER. Det skal stå klart og tydelig på en skudd- og stikksikker vest at den er ”bullet & stab resistant body armor”. Det vil også stå på panelet inne i vesten at det er skudd- og stikksikkert.
Merket på en skudd- og stikksikker vest vil se ut sånn her:


Alle disse vestene er testet og godkjent etter NIJ da det er et minimum når man har med skudd- og stikksikre vester å gjøre.

Det finnes også stikksikre vesters om er laget av plastikk og en hel aluminiumsplate på front og rygg. Disse vil kunne stoppe ca 14 joules i aluminiumsområdet, mens plastikkområdet vil kunne stoppe ca 5 joules. Det vil si at hvis en kniv treffer i plastikkområdet skal det komme i sneglefart for å ikke penetrere igjennom plasten.

Du kan klikke videre til de skudd-og stikksikre vestene her:  

Skuddsikker vest NIJ IIIA .357 SIG
Skudd- og stikksikker vest NIJ IIIA .44 Magnum, .357 SIG + NIJ level 1 Stab. 
Stikksikker vest NIJ Stab level 1.